TELECTA

Sistemes de Seguretat · Electrònica


Detecció intrusió interior

· De Grau 2 i Grau 3 segons normes UNE-50131 per habitatges i negocis.
· Detecció interior: protecció de l'interior de l'habitatge amb diversos dispositius:
- De moviment interiors amb tecnologia antimasking i anticamuflatge
- De protecció tipus cortina
- De protecció d'obertures
- Acústics
- Sísmics de caixes fortes

INDUSTRIA I PARTICULAR