Detectar, vigilar, projectar i controlar

Serveis

Seguretat

Control amb l’aplicació al mòbil de tot el teu habitatge

De grau 2 i grau 3 segons normes UNE-50131 per habitatges i negocis

Detecció intrusió interior

 • Detecció interior: protecció de l’interior de l’habitatge amb diversos dispositius:
 • De moviment interior amb tecnologia antimasking i anticamuflatge
 • De protecció tipus cortina
 • De protecció d’obertures
 • Acústics
 • Sísmics de caixes fortes

Protecció de l’exterior de la vivenda o negoci amb diversos sistemes

Detecció
perimetral
exterior

 • Moviment exterior especial per a animals
 • Moviment exterior de façana amb detecció digital
 • Barreres d’infrarojos exteriors
 • Sistemes de videoanàlisi de detecció intel·ligent
 • Sensors geosímics soterrats
 • Protecció de tanques

Sistemes de detecció i extinció d’incendis automàtics i manuals

Incendis

 • Detecció òptica, tèrmica, termovelocimètrica i de flama per a ambients amb alt risc d’explosius
 • Projectes tècnics amb emissió de certificat final d’obra

Serveis de rondes de vigilància 24h, custòdia de claus i primera assistència de seguretat

Vigilància

 • Vigilants de seguretat privada titulats i amb formació específica
 • Serveis personalitzats per a establiments comercials i habitatges

Nota: amb la col·laboració de Phoenix Seguretat

Sistemes de circuit tancat de televisió

Càmeres de vigilància

 • Detecció interior: protecció de l’interior de l’habitatge amb diversos dispositius:
 • De moviment interiors amb tecnologia antimasking i anticamuflatge
 • De protecció tipus cortina
 • De protecció d’obertures
 • Acústics
 • Sísmics de caixes fortes

Integració de sistemes de seguretat en plataformes pròpies de control remot

Enginyeria
integració
sistemes

 • El telèfon intel·ligent (smartphone) com a eina de control d’un negoci o habitatge
 • Possibilitat d’utilitzar el mòbil per connectar o desconnectar el sistema, comprovar l’històric del sistema, visualitzar imatges enregistrades o a temps real, activar sirenes d’alarma, controlar obertura de llums i avisos d’emergència, etc.
 • També existeix la possibilitat d’incorporar plànols de l’habitatge en 3D

Disseny i desenvolupament de projectes tècnics de seguretat

Projectes
tècnics

 • Habitatges particulars, institucions públiques i empreses privades
 • Control i monitorització de l’accés de persones a zones restringides
 • Control del moviment de vehicles, personal i visitants
 • Funcions de control horari

Sistemes de control d’accés i presència de personal

Control d’accés

 • Habitatges particulars, institucions públiques i empreses privades
 • Control i monitorització de l’accés de persones a zones restringides
 • Control del moviment de vehicles, personal i visitants
 • Funcions de control horari