TELECTA

Sistemes de Seguretat · Electrònica


Detecció perimetral exterior

· Protecció de l’exterior de la vivenda o negoci amb diversos sistemes
· Moviment exterior especial per a animals
· Moviment exterior de façana amb detecció digital
· Barreres d’infrarojos exteriors
· Sistemes de videoanàlisi de detecció intel·ligent
· Sensors geosímics soterrats
· Protecció de tanques

INDUSTRIA i PARTICULAR