TELECTA

Sistemes de Seguretat · Electrònica


Disseny i desenvolupament de projectes tècnics de seguretat

· Elaboració de mapa i circuit tancat de l’habitatge segons les necessitats que cal protegir.
· Estudi i alternatives de l’estructura per evitar foradar grans parets.
· Consultoria de seguretat.
· Auditoria de sistemes.
· Adequació a la nova normativa de seguretat privada.
· Avaluació dels riscos.

INDUSTRIA i PARTICULAR