TELECTA

Sistemes de Seguretat · Electrònica


Integració de sistemes de seguretat en plataformes pròpies de control remot

· Integració de sistemes de seguretat en plataformes pròpies de control remot.
· El telèfon intel·ligent (smartphone) com a eina de control d’un negoci o habitatge.
· Possibilitat d'utilitzar el mòbil per connectar o desconnectar el sistema, comprovar l'històric de sistema, visualitzar imatges enregistrades o a temps real, activar sirenes d'alarma, controlar obertura de llums i avisos d'emergència, etc.
· També existeix la Possibilitat d'incorporar Plànols de l'habitatge en 3D.

INDUSTRIA i PARTICULAR