TELECTA

Sistemes de Seguretat · Electrònica


Incendis. Sistemes de detecció i extinció d’incendis automàtics i manuals

· Detecció òptica, tèrmica, termovelocimètrica i de flama per a ambients
amb alt risc d’explosius
· Projectes tècnics amb emissió de certificat final d'obra

INDUSTRIA i PARTICULAR