Sistemes de detecció d’intrusió
Sistemes de detecció d’incendis
Vigilància per circuit tancat de TV
Control d’accés
Receptora privada d’alarmes
Servei tècnic 24 hores
De Grau 2 i Grau 3 segons normes UNE-50131 per habitatges i negocis

Detecció interior: protecció de l'interior de
l'habitatge amb diversos dispositius:
De moviment interiors amb tecnologia antimasking i anticamuflatge
De protecció tipus cortina
De protecció d'obertures
Acústics
Sísmics de caixes fortes
Detecció perimetral exterior: protecció de l’exterior
de la vivenda o negoci amb diversos sistemes:
Moviment exterior especial per a animals
Moviment exterior de façana amb detecció digital
Barreres d’infrarojos exteriors
Sistemes de videoanàlisi de detecció intel·ligent
Sensors geosímics soterrats
Protecció de tanques
Sistemes de protecció en cas d’atracament, emergències mèdiques i foc

Dispositius connectats amb central receptora
per gestionar immediatament qualsevol
emergència policial, mèdica o d'incendi
Instal·lació de sistemes de generadors de boira

Generació de boira de llarga durada a l’interior de l’espai protegit
De tipologia seca i innòcua per a dispositius electrònics, maquinària, teixits i comestibles
Sistema completament segur per a persones i animals
Especialment adient per a estancs, joieries, pelleteries, museus, estacions de servei i unitats de subministra de combustible i carburant, administracions de loteria, despatxos d'apostes, casinos de joc, farmàcies, entitats bancàries, centres recreatius i zones d’acumulació d'efectiu
Sistemes de detecció i extinció d’incendis automàtics i manuals

Detecció òptica, tèrmica, termovelocimètrica i de flama per a ambients amb alt risc d’explosius
Projectes tècnics amb emissió de certificat final d'obra
Sistemes de circuit tancat de televisió

Actua com un element de dissuasió visual vers possibles delinqüents
Ajuda a detectar el delicte i proporciona material probatori per als processos policials i judicials
Càmeres d’alta definició fins al detall, i també treball en foscor total
Àmplia gamma de models en funció de la necessitat de visió (càmeres bullet o domo), les característiques tècniques (analògiques o IP - Full HD), i l’ambient d’instal·lació (interiors, exteriors o extrems)
Serveis de rondes de vigilància 24h, custòdia de claus i primera assistència de seguretat

Vigilants de seguretat privada titulats i amb formació específica
Serveis personalitzats per a establiments comercials i habitatges
Nota: amb la col·laboració de Phoenix Seguretat
Central receptora d’alarmes privades

Tractament personalitzat
Comunicació amb el Cos de Mossos d'Esquadra, d'acord amb la legislació vigent
Avís d'obertures i tancaments
Vigilància - rondes mitjançant càmeres de seguretat a temps real
Sistemes de control d’accés i presència de personal

Habitatges particulars, institucions públiques i empreses privades
Control i monitorització de l’accés de persones a zones restringides
Control del moviment de vehicles, personal i visitants
Funcions de control horari
Integració de sistemes de seguretat en plataformes pròpies de control remot

El telèfon intel·ligent (smartphone) com a eina de control d’un negoci o habitatge. Possibilitat d’utilitzar el mòbil per connectar o desconnectar el sistema, comprovar l’històric del sistema, visualitzar imatges enregistrades o a temps real, activar sirenes d’alarma, controlar obertura de llums i avisos d'emergència, etc. També existeix la possibilitat d'incorporar plànols de l'habitatge en 3D
Disseny i desenvolupament de projectes tècnics de seguretat

Elaboració de mapa i circuit tancat de l’habitatge segons les necessitats que cal protegir
Estudi i alternatives de l’estructura per evitar foradar grans parets
Consultoria de seguretat
Auditoria de sistemes
Adequació a la nova normativa de seguretat privada
Avaluació dels riscos
Manteniments integrals de sistemes de seguretat segons normatives de seguretat privada

Control permanent del bon funcionament del sistema de seguretat global